LÉČIT NEBO VYLÉČIT 

Není výjimkou, že se svými pacienty diskutuji otázku, jaký je rozdíl mezi léčením a vyléčením. Pokusím se tu o krátkou úvahu.

Znám-li příčinu, mohu něco léčit. Když neznám, bude to ošetřování pouze obecné a nevedoucí k uzdravení, jenom tlumící bolest, zánět, určitý projev nemoci.

Uvedu zobecněný pohled pacientů (souhrn jejich výpovědí), jak to probíhá v praxi, když se svým zdravotním problémem navštíví svého lékaře.

 

Středem pozornosti je příznak - projev nemoci. Lékař je objektivně vyšetří, provede laboratorní a potřebná zobrazovací vyšetření a souhrnem toho je, že vysloví diagnózu. Ta však nic neříká o příčině, jenom přesně popisuje, jak ten projev nemoci vypadá. Laboratorní hodnota, například zvýšená hladina cholesterolu, ukazuje reakci těla, útvar na rentgenu konstatuje, že je tam něco, co tam nepatří… Křivka EKG zaznamená patologickou vlnu…

Tyto zprávy z vyšetření nevysvětlují příčinu. Lékař si musí z výsledků vytvořit představu o dění v těle a příčinu může jen odhadovat, neboť teoreticky, z encyklopedie nemocí, ví, co může být příčinou.

A hned je ordinován lék, který je svým účinkem zaměřen tak, aby se bolest zmírnila, aby zánět polevil, aby byl bacil zničen. Probíhá léčení...

Bacil však není příčinou problému, našel jen v těle vhodné podmínky: Imunitní systém bacil nevidí, neumí si s ním poradit, a tak si bacil udělá, co chce. Když začne škodit, dostanete proti bacilu antibiotikum. V tom daném okamžiku je zničen, všechno se uklidní, ale podstata „slepého“ imunitního systému tím vyřešena nebyla, naopak imunitní systém se tím ještě více oslabil, vytvoří se ve střevu dysmikrobie, a tím ještě výhodnější podmínky v těle, aby se tentýž bacil (nebo jemu podobný) znovu rozmnožil. Situace se opakuje. Kolikrát? Jednou, dvakrát, vícekrát? Probíhá léčení... Ano, ale o vyléčení určitě ještě nepůjde.

 

Pacient vyhledá lékaře, požádá ho o pomoc, převede na něj odpovědnost... On ví, že symbolicky za dveřmi stojí právník pacienta... Pokud lékař nepodá antibiotikum a stane se, že bacil pacientovi ublíží, podá na něj vzápětí žalobu. Takové jsou, žel, postupy dnešní doby.

Lékaře tedy logicky nebude už tolik zajímat, zda jeho ošetřování povede i k vyléčení... Pacient za ním přišel, požádal o pomoc. Lékař zjistil přítomnost bacilů, a proto v danou chvíli ordinuje antibiotikum. Postupuje přesně podle pravidel, kdyby se (i kdyby se) pacientovi něco stalo, on je z obliga. Podal antibiotikum. A pokud pacientovi antibiotikum ublíží, také se nic neděje, protože lékař postupoval podle současných vědeckých poznatků a práva, lege artis.

Jenže tělo se chce uzdravit a používá k tomu i své nástroje. Třeba teplotu, zánět, má armádu bílých krvinek, má svou imunitu a vždy se snaží vetřelce zničit.

Jestliže máte problém - zánět... a přistoupíte k léčení, které spočívá v tom, že zánět potlačíte, pak vlastně tělu berete jeho nástroj, pomocí kterého se chce „opravit“. Ať chcete tento fakt připustit nebo ne, bráníte se vyléčení.

Nejprve máte problém v krku - lékař uvidí zánět - dostanete antibiotikum - tam zánět ustoupí. Jenže tentýž proces je v těle stále, tělo se proto pokusí o zápas na jiném místě - začne vás bolet koleno - jdete na ortopedii - je tady zánět - dostanete protizánětlivý lék - zánět je potlačen - zmizí z kolena - za nějakou dobu se objeví zánět na močovém měchýři, tentokrát jdete k urologovi - je tam zánět - dostanete antibiotikum - zánět ustane, pak se objeví znovu v krku, na průduškách... Na  každém oddělení vás takto kdosi ošetřuje..., ale nikde vás nevyléčí. Vy se z toho můžete zbláznit. Lékař také..., už neví, co si s vámi počít, člověče, vy si ale zase „vymýšlíte“, vy to snad simulujete, máte to už zřejmě od nervů, jak na to stále myslíte. Pošlu vás raději na psychiatrii. Vy řeknete psychiatrovi - já mám deprese, úzkost, jsem unavený/á... Ano, ano, dám vám antidepresivum, to přejde.

A vidíte, jde opět o tentýž proces, jen znovu potlačovaný, lékař vás léčí, ale nevyléčí. Psychiatr vám s velkou pravděpodobností antidepresivum napíše, protože za dveřmi stojí stále ten právník... Kdybyste spáchal/a ve své depresi sebevraždu, on je z obliga, on postupoval, jak měl, předepsal přece antidepresivum...

Autor: MuDr. Pavel ŠÁCHA

Zdroj: http://www.celostnimedicina.cz/leceni-nebo-vyleceni.htm

 

Přírodní potravinové doplňky firmy OKG, řeší jádro problému a ne jen jejich následky, jak je tomu u léků. Pročistí organismus a odstraní co je z těla přebytečného a špatného a tím přirozeným způsobem řeší příčiny problému.