Péče o srdce a cévy: OK Omega-3 Complete

Současná vyspělá západní civilizace je při veškerých výdobytcích vědy a techniky paradoxně sužována celou řadou tzv. „civilizačních“ nemocí, které se dříve vyskytovaly v celkem zanedbatelné míře: choroby srdce a cév, zejména koronární srdeční nemoci, hypertenze, ateroskleróza, zánětlivá a autoimunitní onemocnění jako artritida, lupénka, vředová kolitida, dále nádorová onemocnění, diabetes atd. Je přitom zajímavé, že i přes velkou rozdílnost v prvotních příčinách i ve vlivu na organismus lze u těchto nemocí a poruch nalézt určitý společný faktor, který při jejich zkoumání nelze pominout a jímž jsou mastné kyseliny.

Podle současného stavu vědeckých poznatků se zdá, že určité anomálie v obsahu a zastoupení jednotlivých skupin a druhů mastných kyselin v těle hrají značnou roli v náchylnosti k různým nemocem a naopak, přísun dostatečného množství vhodných mastných kyselin může mít velmi blahodárný vliv na zdraví. V této souvislosti se v nedávné minulosti podrobně diskutovaly role a účinky dvou hlavních skupin mastných kyselin, tj. nasycených a nenasycených mastných kyselin. Dnes ovšem víme, že problém je značně složitější a že sama skupina nenasycených mastných kyselin je různorodá v závislosti na jejich chemické struktuře a že postavení jednotlivých typů nenasycených mastných kyselin se v metabolismu a fyziologii lidského organismu může navzájem i významně lišit.

Tzv. mononenasycené mastné kyseliny (MUFA), s hlavním představitelem kyselinou olejovou, si organismus savců dokáže vyrobit sám a proto jejich obsah ve výživě nehraje výraznější roli.

Polynenasycené mastné kyseliny (PUFA)) jsou naproti tomu označovány za esenciální, protože savci včetně člověka jej nedokážou syntetizovat a jsou proto odkázáni na jejich příjem potravou. Podle chemické struktury rozeznáváme dvě skupiny polynenasycených mastných kyselin: omega-6 (ω6) a omega-3 (ω3) kyseliny. Do první skupiny se řadí kyselina linolová (LA), kyselina arachidonová (AA) aj., do druhé kyseliny linolenová (LNA), jíž tělo dokáže přeměnit na další ω3 kyseliny eikosapentenovou (EPA) a dokosahexenovou (DHA). Tyto dvě skupiny se zásadně liší ve svém výskytu v přírodě. Zatímco LA se v přírodě vykytuje hojně zejména v semenech různých rostlin, samozřejmě včetně obilovin, LNA je součástí chloroplastů zelených rostlin, tj. je vázána na zelené rostlinné části. Z toho plyne i zásadní rozdíl v jejich přísunu do těla z běžné stravy: ω6 kyseliny se v běžné stravě vyskytují většinou v potřebném množství, příjem ω3 kyselin je na druhou stranu zpravidla nedostatečný. Prakticky jediným jejich bohatým dostupným zdrojem je rybí tuk a to zejména z mořských ryb. V této souvislosti je jistě zajímavé, že strava u našich předků, např. u paleolitického člověka, se v tomto ohledu velmi lišila od stravy současné a to zejména v tom, že obsahovala jednak daleko méně nasycených mastných kyselin a nadto, poměr ω6 k ω3 PUFA v ní byl více méně vyrovnaný. V důsledku postupného vývoje se postupně měnila i skladba a kvalita stravy až k současnosti, kdy přísun nenasycených mastných kyselin z živočišných zdrojů mnohonásobně přesahuje příjem ze zdrojů rostlinných, které navíc u kulturních plodin v důsledku zaměření na produkci nedosahují dnes stejně vysokého obsahu ω3 kyselin, jako je tomu u divoce rostoucích druhů. Poměr ω6 k ω3 PUFA v současné stravě je tedy vychýlen ve prospěch poměr ω6 mastných kyselin, což, jak naznačuje celá řada vědeckých poznatků, což může znamenat četná zdravotní rizika.

Nenasycené mastné kyseliny jsou důležitými složkami buněčných membrán, v nichž jednotlivé kyseliny hrají nezastupitelné role: např. LNA je součástí triglyceridů a cholesterylových esterů, EPA je navíc součástí fosfolipidů. DHA se vyskytuje převážně ve fosfolipidech a to hojně zejména v mozkové kůře, v sítnici, ve spermatu atp. Výzkum na poli nenasycených mastných kyselin se velmi intenzivně rozvíjí zejména v posledních 30 letech, přičemž je soustředěn zejména na ω3 PUFA. Podle současných poznatků jsou ω3 PUFA nezbytné pro normální růst a vývoj během celého životního cyklu, z čehož vyplývá i potřeba dbát o jejich pravidelný přívod už od dětského věku (samozřejmě nejlépe v přirozené stravě). Jejich dostatečná hladina v těle během celého života může sehrát důležitou roli v tak závažných zdravotních rizicích, jako jsou koronární srdeční nemoci, cévní nemoci, artritida a další výše zmíněné poruchy.

Jak již bylo řečeno, nejdůležitějším zdrojem ω3 kyselin pro člověka je rybí tuk, neboli konzumace zejména mořských ryb. Je také dobře známo, že spotřeba mořských ryb je u nás dlouhodobě na nízké úrovni, málokdo v souladu s doporučeními odborníků konzumuje 2 – 3 rybí jídla týdně a většina populace tak ve své stravě nepřijímá dostatek ω3 PUFA. O to větší význam proto nabývá jejich doplňování do těla formou doplňků stravy. Moderní preparáty dnes běžně obsahují nenasycené mastné kyseliny EPA a DHA v koncentrované formě, takže k užívání stačí relativně malá množství nepříliš oblíbeného rybího oleje, jehož senzorické vlastnosti jsou případně vhodně maskovány chuťově příjemnějšími složkami. Těmto vlastnostem ideálně odpovídá přípravek OK Omega-3 Complete, který je komplexním přípravkem zejména na podporu kardiovaskulární soustavy a kromě esenciálních nenasycených mastných kyselin ve formě upraveného rybího oleje obsahuje navíc další prospěšné složky. Obsah PUFA je v něm dostatečně vysoký na to, aby významně přispíval k udržování normální hladiny cholesterolu v krvi, jehož zvýšená hladina je považována za jedno z rizik pro vznik aterosklerózy. Obsah DHA pomáhá udržovat správnou funkci zraku a mozku, obsah EPA a DHA působí příznivě na srdeční funkci. Podle jedné ze studií Národního ústavu pro srdce, plíce a krev (NHLBI) v USA bylo s vysokou statistickou průkazností dokázáno, že denní příjem 0,5 – 1 g ω3 mastných kyselin snížil u mužů středního věku riziko úmrtí z důvodu kolapsu kardiovaskulárního systému až o 40 %. Četné vědecké studie nasvědčují tomu, že ω3 na rozdíl od ω6 kyselin přispívají i ke snížení hladiny tuků v krvi, mohou blokovat tvorbu aterosklerotických ložisek, příznivě ovlivňovat srážlivost krve (antitrombotický efekt), uvolňovat („rozšiřovat“) cévní stěny a zkoumají se i další pozitivní efekty. I když pro plné objasnění a prokázání těchto účinků bude muset být vynaloženo ještě hodně úsilí, dosavadní výsledky jsou více než nadějné.

OK Omega-3 Complete ovšem v souladu se svým konceptem harmonizace organismu obsahuje i další složky nejen s příznivými účinky na srdce a cévy, ale i na další tělní systémy a funkce. Rostlinné steroly obsažené samostatně a přítomné i v rýžovém oleji jsou uznávaným prostředkem pro udržování normální hladiny krevního cholesterolu. Pupalkový a brutnákový olej jsou rostlinnými oleji s bohatým obsahem PUFA a četnými příznivými účinky. Pupalkový olej je spojován s pozitivním působením na hladinu cholesterolu a na správnou funkci srdce a cév, na udržování kvality kůže, na podporu imunitního systému či na udržování hormonální rovnováhy a s tím související optimální průběh menstruačního cyklu. Podle četných dílčích poznatků se zdá, že účinky brutnákového oleje jsou podobné pupalkovému, avšak nebyly dosud dostatečně prokázány objektivními reprezentativními klinickými studiemi.

Di- a monoglyceridy vyšších mastných kyselin jako emulgátory pomáhají při emulgaci tuků, což usnadňuje jejich trávení.

Vitamin E je dobře znám svými antioxidačními účinky, díky jimž pomáhá chránit buňky a tkáně před oxidačním stresem. Obdobnou roli hraje i v receptuře přípravku, kde chrání obsažené oleje před oxidací a zvyšuje tím stabilitu přípravku.

Vitamin A je v obecném povědomí spojován zejména s jeho nezbytností pro funkci zraku, jeho význam v těle je však širší. Je potřebný pro metabolismus železa, pro zdravou pokožku a sliznice, i pro funkci imunitního systému.

Vitamin D se uplatňuje při vstřebávání a využití vápníku a fosforu v těle, pomáhá udržovat normální hladinu vápníku v krvi, je důležitý pro stavbu kostí a zubů, pro činnost svalů i imunitního systému.

Pro účinky přirozené součásti energetického metabolismu - koenzymu Q10 i karotenoidu lykopenu v ochraně proti oxidačnímu stresu existuje řada dílčích poznatků, které se intenzivním studiem stále rozšiřují a vytváří se tím předpoklad pro jejich budoucí obecné přijetí.

Z uvedeného je zřejmé, že přípravek OK Omega-3 Completenabízí optimální prostředek pro péči o kardiovaskulární systém a díky své komplexnosti příznivě působí i na řadu dalších tělních tkání a funkcí. V rámci koncepce harmonizace organismu s OKG lze jeho primární efekty spatřovat v optimalizaci transportu živin v těle, sekundární pak v aktivaci buněčného metabolismu a posílení imunity. Je proto potěšující, že rozsáhlé pozitivní dosavadní praktické zkušenosti s užíváním OK Omega-3 Complete potvrzují tyto předpoklady.

 

Zpracoval: RNDr. Lubomír Meravý