Proč doplňovat vitaminy u dětí: Factor Base Kids

Mnoho rodičů si často klade otázku, jak pro svoje děti zabezpečit racionální a zdravou výživu, která jim poskytne všechny potřebné živiny v dostatečném množství. U základních stavebních a energetických živin, tedy bílkovin, sacharidů a tuků, je ve všech vyspělých zemích situace poměrně jednoduchá: dostatek potravy je přístupný prakticky všem sociálním vrstvám společnosti, hladem v nich na rozdíl od řady rozvojových zemí nikdo netrpí, takže základní nutriční požadavky pro zdárný růst a vývoj jsou u nich dostatečně naplněny. Problém je často spíše opačný, že totiž energetický příjem u dětí převyšuje potřeby jejich organismu, což v kombinaci s nedostatkem pohybových aktivit vede k riziku nadváhy, v pokročilejších stádiích pak otylosti.

Zcela jiná situace je u dalších nezbytných živin - minerálů a vitaminů. Pro mnohé rodiče může být překvapující, že hojnost potravy, kterou jejich děti konzumují, poměrně často neposkytuje dostatek těchto nezbytných živin a že jejich „dobře živené“ děti mohou trpět nedostatkem přinejmenším některých  z nich. Příčiny jsou známé, ovšem veřejnost o nich až tolik informována není. I při dostatečné nabídce na trhu řada dětí nekonzumuje ovoce a zeleninu v čerstvém stavu a v přiměřeném množství pro nevhodné stravovací návyky. Nemalá část dětí stravujících se přes den individuálně dlouhodobě trpí málo pestrou a při dlouhodobější konzumaci mnohdy vysloveně nezdravou stravou typu smažených hranolků, pizzy, hamburgerů apod. I při vcelku odpovídající konzumaci ovoce a zejména zeleniny však není zaručeno, že příjem minerálů a vitaminů bude pro tělo dostačující. Musíme brát v úvahu, že tyto produkty jsou z důvodu vyčerpanosti zemědělských půd, pěstování ve sklenících, předčasné sklizně, dlouhodobého či nevhodného skladování a transportu o tyto základní živiny v různé míře ochuzeny, což vyžaduje jejich adekvátně zvýšenou konzumaci. Zvýšený příjem minerálů a vitaminů požaduje rovněž organismus postižený různými poruchami a nemocemi, dlouhodobě vystavený stresu, i při dlouhodobém užívání některých léků (kortikoidy). Vysoké nároky na zásobení vitaminy a minerály přináší také expozice dětí k exhalacím a polétavému prachu v oblastech se špatným životním prostředím.

O tom, že problémy s přiměřenou výživou u dětí skutečně existují, svědčí výsledky četných studií provedených v tuzemsku i v dalších evropských zemích. V jedné ze studií, na níž se podílelo několik lékařských pracovišť z ČR, byl zjištěn nedostatečný příjem některých vitaminů u školních dětí, např. u kyseliny listové denní příjem odpovídal pouze 74 % doporučené denní dávky (DDD) a u 10 % dětí byl zjištěn příjem pouze na úrovní 35  % DDD. Nedostatečný byl rovněž příjem vitamínu D u starších školních dětí, u nichž dosahoval pouze 55 % DDD, nedostatkem vitaminu D trpí podle dalších studií polovina populace. 10 % starších školních dětí mělo příjem vitaminu E nižší než 58 %. Školní děti většinou nemají zabezpečený ani dostatečný příjem vápníku, což je v době vytváření stavební hmoty kostí pro jejich další vývoj obzvláště nepříznivé. Pro dospívající děti je proto v této souvislosti prvořadé zabezpečit dostatečné zásobení vápníkem, fosforem, vitaminy D, C, K a B6. Nezřídka je u dětí zjišťován nedostatek železa, zinku (nejen u dětí s nedostatečně vyváženou vegetariánskou stravou), jódu a vitaminu C.

Jiná studie se zabývala zdravotními problémy u dětí žijících v oblasti se znečištěným ovzduším, kde je zjišťován stále častější výskyt alergií, astmatu, nemocí dýchacího systému, zánětlivých onemocnění  a dalších poruch a nemocí. Zdůrazňuje se v ní důležitost dostatečné konzumace stravy bohaté na vitamíny a minerály a jelikož naše „průměrná“ strava většinou neposkytuje dostatek těchto živin, odborníci doporučují jejich doplňování kvalitními vitamínovými a minerálními přípravky.

Pro zdravý růst a vývoj dětí je tedy nezbytný vyvážený denní příjem minerálů a vitamínů jako podmínka pro udržování správných životních funkcí. V souladu s touto podmínkou a zároveň jako jeden ze základních kamenů konceptu OKG k zajištění harmonie organismu, tj. zajištění správné výživy buněk a tkání pro bezchybné fungování orgánů a celého organismu,  společnost OKG uvedla na trh minerálně-vitamínový komplex především pro děti a mládež pod názvem Faktor Base Kids. Tento originální výrobek svým složením vychází vstříc nejčastěji  se vyskytujícímu nedostatku v příjmu vitaminů a minerálů v dětském a mládežnickém věku a tedy i potřebám jejich dodatečného doplňování. Receptura obsahuje celkem 6 minerálů, 8 vitaminů a provitamín beta-karoten, dále extrakt ze šípku s vitaminem C a betaglukan z kvasnic. Je sestavena tak, že 1 tableta přípravku zajistí příjem jednotlivých živin od 15 do 100 % doporučené denní dávky a při dávkování 2 tablety za den splní většinu nároků i organismu v intenzivním růstu a vývoji.

Některé použité suroviny jsou unikátní svým přírodním původem a komplexním obsahem živin, jako především Aquamin, jedinečný přírodní multiminerální komplex z moře obsahující jako hlavní složku vápník. Kromě něj však obsahuje řadu dalších minerálů a stopových prvků, např. hořčík, jód, mangan, zinek, měď, selen a další. Aquamin je získáván z minerálních sedimentů vytvořených ze skeletů červené řasy Litothamnion calcareum na dně severních moří. Tato červená řasa během svého života akumuluje vápník a další minerály ve svém těle a po ukončení svého životného cyklu klesá ke dnu, kde minerální zbytky postupně tvoří rozsáhlé sedimenty. Vzhledem ke speciální krystalické struktuře uhličitanu vápenatého ze sedimentů se jedná o patrně nejlepší minerální zdroj vápníku co do biologické dostupnosti vápníku a dalších minerálů, což bylo doloženo studiemi potvrzujícími zvýšenou hladinu  vápníku, hořčíku, manganu, zinku a mědi v tkáních po užívání Aquaminu.

Další jedinečnou složkou receptury je produkt LalminTM Se 2000, tj. organicky vázaný selen získávaný z kvasnic pěstovaných na minerálním zdroji selenu. Takto vázaný selen se vyznačuje výbornou biologickou dostupností a zároveň šetrností vůči organismu.

Extrakt ze šípku doplňuje kyselinu askorbovou obsaženou v receptuře o přirozeně vázaný vitamin C, jež má velmi dobrou stabilitu a je v těle snadno absorbován. Je ostatně dobře známo, že vitaminy z  přírodních zdrojů jsou ve svém působení v organismu nejúčinnější. Kromě vitaminu C extrakt ze šípku obsahuje i další cenné látky jako karotenoidy, antokyany, polyfenoly, flavonoidy, fytosteroly, pektin. Působí antivirově a  jeho užívání je vedle viróz vhodné i např. při potížích močových cest z nachlazení.

V neposlední řadě jsou významnou složkou přípravku betaglukany, přírodní polysacharidy na bázi glukózy, které jsou získávány z buněčných stěn pivovarských kvasnic. Dobře prokázané jsou jejich účinky na udržování normální hladiny cholesterolu v krvi, či na omezování vzrůstu hladiny glykémie po jídle. Velmi intenzivně jsou však v současnosti po celém světě studovány zejména jejich účinky na stimulaci imunitního systému a na posílení obranyschopnosti.

I z uvedeného stručného výčtu předností Factor Base Kids je zřejmé, že tento přípravek se může stát účinným nástrojem pro zajištění kvalitní doplňkové výživy pro děti a mládež. Četné dosavadní zkušenosti z praxe již prokazují že se jím úspěšně stává a to nejen v různých věkových kategoriích dětí a mládeže, ale i u dospělých.

RNDr. Lubomír Meravý